نخ و نقشه تابلو فرش دستباف تبریز. جهت ارتباط با ما از ساعت 9 الی 15 تماس حاصل نمایید
شهر سردرود به عنوان پایتخت تابلو فرش جهان ثبت جهانی شد

 
  041-34202151 09142828028 10002808 ir ( @ ) farshir.com
به ایران فرش | مرکز تولید نخ و نقشه تابلو فرش تبریز خوش آمدید
نخ و نقشه تابلو فرش
پریان سلاطین زیرپایی
برجسته ترین ها
نخ و نقشه تابلو فرش دستباف طرح وان يكاد صحيفه
مدل: 21000
وضعیت: موجود
167,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دستباف طرح وان یکاد کهن
مدل: 21008
وضعیت: موجود
291,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دستباف طرح وان یکاد گل افشان
مدل: 21012
وضعیت: موجود
294,000 تومان
نخ و نقشه وان يكاد پوستي منقش
مدل: 21023
وضعیت: موجود
262,000 تومان
نخ و نقشه مدینه کوچک
مدل: 21029
وضعیت: موجود
245,000 تومان
نخ و نقشه وان یکاد کعبه مدینه اسماء
مدل: 21043
وضعیت: در برنامه توليد
768,000 تومان
نخ و نقشه وان یکاد توحید گلباران
مدل: 21042
وضعیت: در برنامه توليد
325,000 تومان
وان یکاد آیت الکرسی کعبه
مدل: 21037
وضعیت: موجود
532,000 تومان
وان یکاد الحمدالله
مدل: 21050
وضعیت: در برنامه توليد
300,000 تومان
پاكدامني يوسف
مدل: 22003
وضعیت: موجود
624,000 تومان
ملکه سبا و حضرت سلیمان
مدل: 22004
وضعیت: موجود
602,000 تومان
مژده نور
مدل: 22008
وضعیت: موجود
638,000 تومان
دایره هستی
مدل: 22011
وضعیت: موجود
678,000 تومان
حمام
مدل: 22009
وضعیت: موجود
456,000 تومان
مهر
مدل: 22016
وضعیت: در برنامه توليد
365,000 تومان
شکفتن
مدل: 22024
وضعیت: در برنامه توليد
564,000 تومان
دختران آفتاب
مدل: 22026
وضعیت: در برنامه توليد
765,000 تومان
مژده
مدل: 22029
وضعیت: در برنامه توليد
383,000 تومان
رایحه
مدل: 22030
وضعیت: در برنامه توليد
416,000 تومان
گرمای عشق
مدل: 22032
وضعیت: در برنامه توليد
905,000 تومان
پایکوبی
مدل: 23029
وضعیت: موجود
1,271,000 تومان
پریان
مدل: 23040
وضعیت: موجود
1,216,000 تومان
دختر نقاش
مدل: 23037
وضعیت: در برنامه توليد
469,000 تومان
دختر شکوفه ها
مدل: 23032
وضعیت: موجود
426,000 تومان
احساس عاشقانه
مدل: 23003
وضعیت: موجود
479,000 تومان
خداحافظ برايان
مدل: 23004
وضعیت: در برنامه توليد
255,000 تومان
شاعر جوان
مدل: 23010
وضعیت: در برنامه توليد
577,000 تومان
بدرقه کاترین
مدل: 23013
وضعیت: موجود
1,353,000 تومان
عشوه گر
مدل: 23044
وضعیت: موجود
662,000 تومان
آرامیدن خرگوش
مدل: 23045
وضعیت: در برنامه توليد
602,000 تومان
جام شیر
مدل: 24003
وضعیت: در برنامه توليد
143,000 تومان
بشقاب آتوسا
مدل: 24008
وضعیت: در برنامه توليد
540,000 تومان
شام آخر
مدل: 24004
وضعیت: در برنامه توليد
657,000 تومان
خانه باغ زندگی
مدل: 25009
وضعیت: موجود
375,000 تومان
مردان عشایر
مدل: 25024
وضعیت: توليد نخواهد شد
340,000 تومان
کوچه باغ ده
مدل: 25041
وضعیت: موجود
469,000 تومان
بهار زندگی
مدل: 25021
وضعیت: موجود
364,000 تومان
طراوت بهاری
مدل: 25038
وضعیت: در برنامه توليد
364,000 تومان
ماهیگیری روی پل
مدل: 25042
وضعیت: در برنامه توليد
411,000 تومان
عبور از پل خاکی
مدل: 25043
وضعیت: در برنامه توليد
406,000 تومان
گپی با درشکه چی
مدل: 25045
وضعیت: موجود
643,000 تومان
رودخانه کوچه باغ
مدل: 25048
وضعیت: موجود
363,000 تومان
کوچه باغ پاییز
مدل: 25057
وضعیت: در برنامه توليد
342,000 تومان
چشمه دهکده
مدل: 25060
وضعیت: در برنامه توليد
317,000 تومان
مزرعه ی خوشبختی
مدل: 25064
وضعیت: موجود
470,000 تومان
گلدان شکیبا
مدل: 26006
وضعیت: موجود
400,000 تومان
گلدان زیبا
مدل: 26011
وضعیت: موجود
335,000 تومان
شبان
مدل: 26046
وضعیت: موجود
263,000 تومان
بوی خوش زندگی
مدل: 26008
وضعیت: موجود
478,000 تومان
گلدان در چمن زار
مدل: 26020
وضعیت: موجود
274,000 تومان
گلدان شیشه ای
مدل: 26023
وضعیت: موجود
362,000 تومان
شمیم
مدل: 26029
وضعیت: موجود
284,000 تومان
سبد عشاق
مدل: 26038
وضعیت: موجود
342,000 تومان
لاله های زیبا
مدل: 26041
وضعیت: در برنامه توليد
260,000 تومان
گلهای دل انگیز
مدل: 26045
وضعیت: موجود
490,000 تومان
اسب های وحشی
مدل: 27000
وضعیت: موجود
718,000 تومان
اسب در ساحل
مدل: 27010
وضعیت: موجود
347,000 تومان
تندر
مدل: 27001
وضعیت: در برنامه توليد
484,000 تومان
سفیر
مدل: 27002
وضعیت: موجود
491,000 تومان
سفیر ساحل
مدل: 27003
وضعیت: موجود
469,000 تومان
پیشانی سفید
مدل: 27004
وضعیت: موجود
598,000 تومان
چرمه
مدل: 27006
وضعیت: در برنامه توليد
342,000 تومان
تاخت در دشت
مدل: 27005
وضعیت: در برنامه توليد
684,000 تومان

ایران فرش | مرکز تولید نخ و نقشه تابلو فرش تبریز