رئیس اتحادیۀ صادرکنندگان فرش دست‌باف قم لغو تحریم‌ها را دارای تأثیر مستقیم و مثبت برای صادرات فرش می‌داند

رئیس اتحادیۀ صادرکنندگان فرش دست‌باف قم لغو تحریم‌ها را دارای تأثیر مستقیم و مثبت برای صادرات فرش می‌داند

ابوالفضل رجبیان به‌عنوان رئیس اتحادیۀ صادرکنندگان فرش دست‌باف قم لغو تحریم‌ها را دارای تأثیر مستقیم و مثبت برای صادرات فرش می‌داند و می‌گوید: «چنانچه بازار آمریکا به روی ایران باز شود، به‌تنهایی یک‌‌سوم صادرات فرش را پذیرش دارد و صادرات ما افزایشی چشمگیر خواهد داشت».
وی با اشاره به نقل‌وانتقال راحت‌تر پول، معتقد است:«تحریم‌های بانکی یکی از مشکلات ما در حوزۀ صادرات است که بعد از این‌‌که تحریم‌ها برداشته شود این کار نیز به سهولت صورت می‌پذیرد».
این صادرکنندۀ فرش باور دارد که: «در طول مدت تحریم ایران فرش‌های هند و پاکستان و … جایگزین فرش‌های ایرانی در آمریکا شده‌ است، ولی هیچ‌‌کدام از آن‌ها همانند فرش ایران نیستند و پس از لغو تحریم ما بازار خودمان را در آمریکا به‌دست خواهیم آورد».