از فرش ایران این میراث کهن فرهنگی و هنری کشور به عنوان ابزاری کارآمد در روابط دیپلماتیک بهره گرفته شود.

از فرش ایران این میراث کهن فرهنگی و هنری کشور به عنوان ابزاری کارآمد در روابط دیپلماتیک بهره گرفته شود.

به گزارش طره، محمدرضا نعمت‌زاده در نامه ای به جواد ظریف وزیر امور خارجه، خواستار استفاده از فرش دستباف ایران در برنامه های سیاسی و دیپلماتیک شد.
برپایه این گزارش در این نامه که به پیشنهاد مرکز ملی فرش ایران نگاشته شده، پیشنهاد استفاده از فرش دستباف ایران در برنامه هیات های سیاسی و دیپلماتیک مطرح شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نامه ضمن سپاس از تلاش های ظریف و همکاران در رفع محدودیت های ناشی از تحریم ها به ویژه لغو تحریم واردات فرش دستباف ایران به آمریکا، پیشنهاد کرده که از این میراث کهن فرهنگی و هنری کشور به عنوان ابزاری کارآمد در روابط دیپلماتیک بهره گرفته شود.
نعمت زاده به همین منظور پیشنهاد داده در برنامه هیات های سیاسی و دیپلماتیکی که به ایران سفر می کنند، بازدید از “موزه فرش ایران” نیز گنجانده شود تا از هنرمندی دیرپای زنان و مردان ایرانی در ترسیم چهره ای شایسته از ایران اسلامی مدد گرفته شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نام،ه ثبت تصاویر دیپلمات های خارجی در برابر فرش ایرانی را دارای کارکردهای مناسب اقتصادی و فرهنگی عنوان کرده است.
وی همچنین پیشنهاد اهدای فرش دستباف به مهمانان خارجی از سوی کشورمان و نیز بافت تصاویر آنان و یا رویدادهای خاص بین المللی به صورت تابلو فرش را نمونه هایی پسندیده در همین راستا برای قرار گرفتن در دستور کار تولیدکنندگان ایرانی دانسته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه یادشده از آمادگی وزارت متبوع و مرکز ملی فرش ایران برای همراهی و همکاری در موارد مطرح شده خبر داده است.