نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تبریز (فرشیر). جهت ارتباط با ما از ساعت 9 الی 15 تماس حاصل نمایید.
نخ و نقشه تابلو فرش شاپ
  041-34202151 09147774710   ir ( @ ) farshir.com
نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
نخ و نقشه وان یکاد نگاره
عرض : 116 سانتی‌متر ( 765  گره) | ارتفاع : 51 سانتی‌متر ( 333  گره) | تعداد رنگ: @ |..
2,360,000 تومان
وان یکاد پوستی برگریز
عرض : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 38 سانتی‌متر ( 250  گره) | تعداد رنگ: 43 ..
1,621,000 تومان
نام خدا
عرض : 64 سانتی‌متر ( 420  گره) | ارتفاع : 56 سانتی‌متر ( 367  گره) | تعداد رنگ: 248 ..
1,428,000 تومان
وان یکاد زمینه رنگی
عرض : 102 سانتی‌متر ( 672  گره) | ارتفاع : 28 سانتی‌متر ( 182  گره) | تعداد رنگ: 39 ..
1,193,000 تومان
نخ و نقشه چهار قل نگاره
عرض : 113 سانتی‌متر ( 740  گره) | ارتفاع : 61 سانتی‌متر ( 431  گره) | تعداد رنگ: @ |..
2,955,000 تومان
وان يكاد پوستي مرکب
عرض : 91 سانتی‌متر ( 597  گره) | ارتفاع : 35 سانتی‌متر ( 231  گره) | تعداد رنگ: 54 |..
1,278,000 تومان
وان یکاد طلایی پوستی
عرض : 102 سانتی‌متر ( 670  گره) | ارتفاع : 49 سانتی‌متر ( 320  گره) | تعداد رنگ: 50 ..
1,986,000 تومان
وان یکاد شکیل
عرض : 92 سانتی‌متر ( 605  گره) | ارتفاع : 41 سانتی‌متر ( 270  گره) | تعداد رنگ: 44 |..
1,514,000 تومان
نخ و نقشه وان یکاد توحید
عرض : 100 سانتی‌متر ( 660  گره) | ارتفاع : 40 سانتی‌متر ( 262  گره) | تعداد رنگ: @ |..
1,602,000 تومان
یس
عرض :  79سانتی‌متر ( 522  گره) | ارتفاع : 152 سانتی‌متر ( 1000  گره) | تعداد رن..
4,440,000 تومان
کوثر
عرض : 42 سانتی‌متر ( 2765  گره) | ارتفاع : 63 سانتی‌متر ( 280  گره) | تعداد رنگ: 24 ..
1,117,000 تومان
وان یکاد گلباران
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 46 سانتی‌متر ( 300  گره) | تعداد رنگ: 42 |..
1,668,000 تومان
وان یکاد کوثر زیبا
عرض : 100 سانتی‌متر ( 660  گره) | ارتفاع : 42 سانتی‌متر ( 275  گره) | تعداد رنگ: 47 ..
1,682,000 تومان
وان یکاد طلوع
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 53 سانتی‌متر ( 350  گره) | تعداد رنگ: 19 |..
1,621,000 تومان
وان یکاد توحید کعبه
عرض : 79 سانتی‌متر ( 520  گره) | ارتفاع : 53 سانتی‌متر ( 350  گره) | تعداد رنگ: 42 |..
1,686,000 تومان
وان یکاد الحمدالله
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 41 سانتی‌متر ( 270  گره) | تعداد رنگ: 37 |..
1,501,000 تومان
وان یکاد اسماء الهی
عرض : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 62 سانتی‌متر ( 410  گره) | تعداد رنگ: 43 ..
2,581,000 تومان
وان یکاد آنتیک
عرض : 94 سانتی‌متر ( 618  گره) | ارتفاع : 46سانتی‌متر ( 304  گره) | تعداد رنگ: 54 | ..
1,741,000 تومان
وان یکاد
عرض :  50سانتی‌متر ( 330  گره) | ارتفاع : 114 سانتی‌متر ( 750  گره) | تعداد رنگ..
2,226,000 تومان
وان یکاد
عرض : 104سانتی‌متر ( 685  گره) | ارتفاع : 47 سانتی‌متر ( 308  گره) | تعداد رنگ: 32 |..
1,955,000 تومان
وان یکاد
عرض : 107سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 57 سانتی‌متر ( 375  گره) | تعداد رنگ: 33 |..
2,226,000 تومان
وان يكاد كعبه ، مدينه درهم
عرض : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | تعداد رنگ: 49 ..
3,148,000 تومان
وان يكاد قدیمی
عرض : 79 سانتی‌متر ( 520  گره) | ارتفاع : 56 سانتی‌متر ( 370  گره) | تعداد رنگ: 30 |..
1,783,000 تومان
وان يكاد عرضی
عرض : 79 سانتی‌متر ( 518  گره) | ارتفاع : 24 سانتی‌متر ( 157  گره) | تعداد رنگ: @ | ..
829,000 تومان
وان يكاد توحيد
عرض : 100 سانتی‌متر ( 660  گره) | ارتفاع : 40 سانتی‌متر ( 261  گره) | تعداد رنگ: 37 ..
1,596,000 تومان
و ان یکاد کهن حی القیوم
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 56سانتی‌متر ( 370  گره) | تعداد رنگ: 62 | ..
2,057,000 تومان
و ان یکاد کعبه مدینه پوستی
عرض : 102 سانتی‌متر ( 670  گره) | ارتفاع : 55 سانتی‌متر ( 360  گره) | تعداد رنگ: 39 ..
2,169,000 تومان
و ان یکاد والله
عرض :  119سانتی‌متر ( 784  گره) | ارتفاع : 52 سانتی‌متر ( 340  گره) | تعداد رنگ..
3,116,000 تومان
و ان یکاد
از تولید خارج شد...
878,000 تومان
نور
عرض : 130 سانتی‌متر ( 855  گره) | ارتفاع : 64 سانتی‌متر ( 423  گره) | تعداد رنگ: 54 ..
3,076,000 تومان
نخ و نقشه وان یکاد کوفی
عرض : 92 سانتی‌متر ( 605  گره) | ارتفاع : 38 سانتی‌متر ( 253  گره) | تعداد رنگ: @ | ..
1,843,000 تومان
نخ و نقشه وان یکاد کعبه مدینه اسماء
عرض : 187 سانتی‌متر ( 1230  گره) | ارتفاع : 56 سانتی‌متر ( 370  گره) | تعداد رنگ: 58..
3,871,000 تومان
نخ و نقشه وان یکاد اسلیمی
عرض : 49 سانتی‌متر ( 325  گره) | ارتفاع : 68 سانتی‌متر ( 445  گره) | تعداد رنگ: @ | ..
1,371,000 تومان
نخ و نقشه وان یکاد
عرض : 100 سانتی‌متر ( 655  گره) | ارتفاع : 38 سانتی‌متر ( 252  گره) | تعداد رنگ: @ |..
21,794,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دستباف طرح وان یکاد کهن
عرض : 73 سانتی‌متر ( 483  گره) | ارتفاع : 55 سانتی‌متر ( 360  گره) | تعداد رنگ: 44 |..
1,611,000 تومان
مبنی بر 2 نظر
نخ و نقشه تابلو فرش دستباف طرح وان یکاد جل جلاله خشتی
عرض : 79 سانتی‌متر ( 520  گره) | ارتفاع : 58 سانتی‌متر ( 384  گره) | تعداد رنگ: 80 |..
1,850,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دستباف طرح وان يكاد صحيفه
عرض : 56 سانتی‌متر ( 370  گره) | ارتفاع : 38 سانتی‌متر ( 251  گره) | تعداد رنگ: 23 |..
906,000 تومان
مدینه
عرض : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 78 سانتی‌متر ( 511  گره) | تعداد رنگ: @ |..
3,217,000 تومان
لیله القدر
عرض : 61 سانتی‌متر ( 400  گره) | ارتفاع : 122 سانتی‌متر ( 800  گره) | تعداد رنگ: 89 ..
2,878,000 تومان
كعبه مدينه الله
عرض : 81 سانتی‌متر ( 531  گره) | ارتفاع : 61 سانتی‌متر ( 400  گره) | تعداد رنگ: 64 |..
1,968,000 تومان
شب مدينه
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 61 سانتی‌متر ( 399  گره) | تعداد رنگ: 58 |..
2,218,000 تومان
بسم الله
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 107 سانتی‌متر ( 702  گره) | تعداد رنگ: 85 ..
3,157,000 تومان
اللهم عجل
عرض : 107سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | تعداد رنگ: 66 |..
3,148,000 تومان
آیه الکرسی
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 46 سانتی‌متر ( 306  گره) | تعداد رنگ: 44 |..
1,701,000 تومان
وان یکاد کعبه گل نقش
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 46 سانتی‌متر ( 300  گره) | تعداد رنگ: 44 |..
1,668,000 تومان
وان یکاد کعبه مدینه منقش
عرض : 73 سانتی‌متر ( 480  گره) | ارتفاع : 62 سانتی‌متر ( 410  گره) | تعداد رنگ: 53 |..
1,823,000 تومان
وان یکاد پوستی
عرض : 74 سانتی‌متر ( 485  گره) | ارتفاع : 43 سانتی‌متر ( 280  گره) | تعداد رنگ: 36 |..
1,635,000 تومان
وان یکاد مجلل
عرض : 89 سانتی‌متر ( 583  گره) | ارتفاع : 42 سانتی‌متر ( 276  گره) | تعداد رنگ: 30 |..
1,491,000 تومان
وان یکاد شکوفه
عرض : 55 سانتی‌متر ( 360  گره) | ارتفاع : 38 سانتی‌متر ( 250  گره) | تعداد رنگ: 31 |..
1,141,000 تومان
وان یکاد شمسه
عرض : 84 سانتی‌متر ( 550  گره) | ارتفاع : 46 سانتی‌متر ( 300  گره) | تعداد رنگ: 31 |..
1,987,000 تومان
وان یکاد آیت الکرسی کعبه
عرض : 122 سانتی‌متر ( 800  گره) | ارتفاع : 56 سانتی‌متر ( 370  گره) | تعداد رنگ: 47 ..
2,662,000 تومان
وان یکاد
عرض : 30 سانتی‌متر ( 200  گره) | ارتفاع : 68 سانتی‌متر ( 450  گره) | تعداد رنگ: 31 |..
878,000 تومان
وان يكاد كعبه و مدينه
عرض : 79 سانتی‌متر ( 520  گره) | ارتفاع : 56 سانتی‌متر ( 370  گره) | تعداد رنگ: 43 |..
1,783,000 تومان
وان يكاد جل جلاله 2
عرض : 68 سانتی‌متر ( 450  گره) | ارتفاع : 51 سانتی‌متر ( 332  گره) | تعداد رنگ: 20 |..
1,799,000 تومان
و ان یکاد کوثر مقرنس
عرض : 79 سانتی‌متر ( 520  گره) | ارتفاع : 53 سانتی‌متر ( 350 گره) | تعداد رنگ: 46| نخ ..
1,686,000 تومان
و ان يكاد خورشید
عرض : 53 سانتی‌متر ( 350  گره) | ارتفاع : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | تعداد رنگ: 24 |..
1,621,000 تومان
نخ و نقشه وان یکاد توحید گلباران
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 53 سانتی‌متر ( 350  گره) | تعداد رنگ: 41 |..
1,621,000 تومان
نخ و نقشه وان يكاد پوستي منقش
عرض : 67 سانتی‌متر ( 441  گره) | ارتفاع : 49 سانتی‌متر ( 320  گره) | تعداد رنگ: 34 |..
1,308,000 تومان
نخ و نقشه مدینه کوچک
عرض : 68 سانتی‌متر ( 450  گره) | ارتفاع : 45 سانتی‌متر ( 293  گره) | تعداد رنگ: 53 |..
1,286,000 تومان
كعبه
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 63 سانتی‌متر ( 412  گره) | تعداد رنگ: 45 |..
2,223,000 تومان
قل هو الله
عرض : 69 سانتی‌متر ( 451  گره) | ارتفاع : 48 سانتی‌متر ( 318  گره) | تعداد رنگ: 74 |..
1,727,000 تومان
شکوه کعبه
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 61 سانتی‌متر ( 400  گره) | تعداد رنگ: 31 |..
2,223,000 تومان
سه آیه مجلل
عرض : 152 سانتی‌متر ( 1000  گره) | ارتفاع : 68 سانتی‌متر ( 450  گره) | تعداد رنگ: 67..
3,827,000 تومان
بسم الله2
عرض : 60 سانتی‌متر ( 400  گره) | ارتفاع : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | تعداد رنگ: 24 |..
2,223,000 تومان
بسم الله
عرض : 43 سانتی‌متر ( 280  گره) | ارتفاع : 64 سانتی‌متر ( 419  گره) | تعداد رنگ: 30 |..
1,474,000 تومان
اماکن مقدس
عرض : 58 سانتی‌متر ( 380  گره) | ارتفاع : 85 سانتی‌متر ( 560  گره) | تعداد رنگ: 41 |..
2,505,000 تومان
آیه الکرسی
عرض : 107سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 57 سانتی‌متر ( 375  گره) | تعداد رنگ: 33 |..
2,361,000 تومان
 وان یکاد گل افشان
عرض : 72 سانتی‌متر ( 470  گره) | ارتفاع : 49 سانتی‌متر ( 320  گره) | تعداد رنگ: 43 |..
1,394,000 تومان
چهار قل
عرض :  103سانتی‌متر ( 680  گره) | ارتفاع : 55  سانتی‌متر ( 360  گره) | تعد..
2,202,000 تومان
وان یکاد کعبه مدینه طلایی
عرض : 99 سانتی‌متر ( 650  گره) | ارتفاع : 46 سانتی‌متر ( 300  گره) | تعداد رنگ: 41 |..
1,807,000 تومان
وان یکاد پوستی
عرض : 58 سانتی‌متر ( 380  گره) | ارتفاع : 84 سانتی‌متر ( 550  گره) | تعداد رنگ: 32 |..
1,936,000 تومان
وان یکاد آیت الکرسی طلایی
عرض : 99 سانتی‌متر ( 650  گره) | ارتفاع : 47 سانتی‌متر ( 310  گره) | تعداد رنگ: 38 |..
1,867,000 تومان
وان یکاد
عرض :  59سانتی‌متر ( 390  گره) | ارتفاع : 88 سانتی‌متر ( 580  گره) | تعداد رنگ:..
2,096,000 تومان
وان یکاد
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 43 سانتی‌متر ( 280  گره) | تعداد رنگ: 33 |..
1,297,000 تومان
و ان يكاد خطی
عرض : 56 سانتی‌متر ( 370  گره) | ارتفاع : 41 سانتی‌متر ( 270  گره) | تعداد رنگ: 42 |..
975,000 تومان
وان یکاد کتیبه
عرض : 55 سانتی‌متر ( 360  گره) | ارتفاع : 40 سانتی‌متر ( 260  گره) | تعداد رنگ: 28 |..
913,000 تومان
وان یکاد
عرض : 78 سانتی‌متر ( 515  گره) | ارتفاع : 48 سانتی‌متر ( 315  گره) | تعداد رنگ: 75 |..
1,503,000 تومان
وان يكاد مسجد النبي
عرض : 79 سانتی‌متر ( 520  گره) | ارتفاع : 55 سانتی‌متر ( 364  گره) | تعداد رنگ: 55 |..
1,754,000 تومان
و ان یکاد ایت الکرسی
عرض : 94 سانتی‌متر ( 620  گره) | ارتفاع : 64 سانتی‌متر ( 421  گره) | تعداد رنگ: 33 |..
3,052,000 تومان
آیت الکرسی يكاد گل و مرغ
عرض : 64 سانتی‌متر ( 420  گره) | ارتفاع : 86 سانتی‌متر ( 563  گره) | تعداد رنگ: @ | ..
2,191,000 تومان
وان یکاد مقرنس
عرض : 68 سانتی‌متر ( 450  گره) | ارتفاع : 41 سانتی‌متر ( 270  گره) | تعداد رنگ: 23 |..
1,185,000 تومان
وان یکاد جل جلاله کد 21006
عرض : 68 سانتی‌متر ( 450  گره) | ارتفاع : 51 سانتی‌متر ( 332  گره) | تعداد رنگ: 16 |..
1,799,000 تومان
وان یکاد آیت الکرسی گلباران
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 61 سانتی‌متر ( 400  گره) | تعداد رنگ: ..
2,223,000 تومان
وان یکاد پوستی گلفرنگ
عرض : 90 سانتی‌متر ( 590  گره) | ارتفاع : 46 سانتی‌متر ( 300  گره) | تعداد رنگ: 51 |..
2,132,000 تومان
وان یکاد جل جلاله کوچک
عرض : 46 سانتی‌متر ( 300  گره) | ارتفاع : 31 سانتی‌متر ( 207  گره) | تعداد رنگ: 18 |..
787,000 تومان
وان یکاد توحید کعبه عرضی
عرض : 94 سانتی‌متر ( 620  گره) | ارتفاع : 48 سانتی‌متر ( 320  گره) | تعداد رنگ: 38 |..
2,389,000 تومان
وان يكاد گل و مرغ کرم
عرض : 91 سانتی‌متر ( 598  گره) | ارتفاع : 66 سانتی‌متر ( 436  گره) | تعداد رنگ: @ | ..
2,358,000 تومان
وان یکاد کوثر منقش
عرض : 78 سانتی‌متر ( 510  گره) | ارتفاع : 44 سانتی‌متر ( 290  گره) | تعداد رنگ: 45 |..
1,781,000 تومان
وان يكاد گل و مرغ
عرض : 91سانتی‌متر ( 598  گره) | ارتفاع : 66 سانتی‌متر ( 436  گره) | تعداد رنگ: 31 | ..
2,345,000 تومان
وان يكاد مرصع 2
عرض : 73 سانتی‌متر ( 478  گره) | ارتفاع : 53 سانتی‌متر ( 349  گره) | تعداد رنگ: 16 |..
2,009,000 تومان
مبنی بر 1 نظر
وان يكاد مرصع 1
عرض : 73 سانتی‌متر ( 478  گره) | ارتفاع : 53 سانتی‌متر ( 349  گره) | تعداد رنگ: 17 |..
2,009,000 تومان
و ان یکاد تزئینی
عرض : 69 سانتی‌متر ( 455  گره) | ارتفاع : 39 سانتی‌متر ( 255  گره) | تعداد رنگ: 43 |..
1,471,000 تومان
جل جلاله گل افشان
عرض : 68 سانتی‌متر ( 450  گره) | ارتفاع : 50 سانتی‌متر ( 330  گره) | تعداد رنگ: 33 |..
1,376,000 تومان