نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تبریز. جهت ارتباط با ما از ساعت 9 الی 15 تماس حاصل نمایید.
نخ و نقشه تابلو فرش شاپ
  041-34202151 09142828028 10002808 ir ( @ ) farshir.com
نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
دختر پاییز
عرض : 26 سانتی‌متر ( 170  گره) | ارتفاع : 37 سانتی‌متر ( 240  گره) | تعداد رنگ: 69 |..
139,000 تومان
مهر
عرض : 53 سانتی‌متر ( 350  گره) | ارتفاع : 77 سانتی‌متر ( 505  گره) | تعداد رنگ: 117 ..
478,000 تومان
عصر عاشورا
عرض : 104 سانتی‌متر ( 685  گره) | ارتفاع : 77 سانتی‌متر ( 509  گره) | تعداد رنگ: 67 ..
872,000 تومان
پرندگان صبحگاهی
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | تعداد رنگ: 94 ..
875,000 تومان
مژده
عرض : 60 سانتی‌متر ( 392  گره) | ارتفاع : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | تعداد رنگ: 118 ..
510,000 تومان
فخرالزمان
عرض : 51 سانتی‌متر ( 334  گره) | ارتفاع : 73 سانتی‌متر ( 482  گره) | تعداد رنگ: 84 |..
419,000 تومان
عشایر
عرض : 97 سانتی‌متر ( 640  گره) | ارتفاع : 67 سانتی‌متر ( 440  گره) | تعداد رنگ: 116 ..
704,000 تومان
رایحه شب
عرض : 46 سانتی‌متر ( 300  گره) | ارتفاع : 66 سانتی‌متر ( 436  گره) | تعداد رنگ: 67 |..
354,000 تومان
بوي پيراهن يوسف
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 108 سانتی‌متر ( 710  گره) | تعداد رنگ: 101..
888,000 تومان
هستی
عرض : 69 سانتی‌متر ( 452  گره) | ارتفاع : 58 سانتی‌متر ( 379  گره) | تعداد رنگ: 126 ..
463,000 تومان
سروش عالم غيب
عرض : 111 سانتی‌متر ( 730  گره) | ارتفاع : 154 سانتی‌متر ( 1009  گره) | تعداد رنگ: 8..
1,584,000 تومان
رایحه
عرض : 58 سانتی‌متر ( 380  گره) | ارتفاع : 85 سانتی‌متر ( 560  گره) | تعداد رنگ: 95 |..
554,000 تومان
مژده نور
عرض : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 73 سانتی‌متر ( 480  گره) | تعداد رنگ: 179..
840,000 تومان
پرده اسرار
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 119 سانتی‌متر ( 725  گره) | تعداد رنگ: 91 ..
889,000 تومان
شکوفه های صبحگاهی
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 106 سانتی‌متر ( 700  گره) | تعداد رنگ: 99 ..
875,000 تومان
مبنی بر 1 نظر
شکفتن
عرض : 65 سانتی‌متر ( 428  گره) | ارتفاع : 103 سانتی‌متر ( 674  گره) | تعداد رنگ: 148..
722,000 تومان
دایره هستی
عرض : 114 سانتی‌متر ( 750  گره) | ارتفاع : 75 سانتی‌متر ( 490  گره) | تعداد رنگ: 115..
901,000 تومان
تمناي بخشايش
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 97 سانتی‌متر ( 640  گره) | تعداد رنگ: 97 |..
800,000 تومان
بازار
عرض : 101سانتی‌متر (660گره) | ارتفاع : 73سانتی‌متر ( 480گره) | تعداد رنگ: @| نخ مرینوس درجه..
675,000 تومان
آغوش مهر
عرض : 115 سانتی‌متر ( 756   گره) | ارتفاع : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | تعداد رنگ: @ ..
725,000 تومان
ضامن آهو
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | تعداد رنگ: 94 ..
875,000 تومان
شكوفه هاي صبحگاهي
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | تعداد رنگ: 98 ..
730,000 تومان
دختران آفتاب
عرض : 81 سانتی‌متر ( 530  گره) | ارتفاع : 112 سانتی‌متر ( 739  گره) | تعداد رنگ: 148..
961,000 تومان
حمام
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 61 سانتی‌متر ( 400  گره) | تعداد رنگ: 113 ..
600,000 تومان
پاكدامني يوسف
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 97 سانتی‌متر ( 639  گره) | تعداد رنگ: 93 |..
799,000 تومان
ملکه سبا و حضرت سلیمان
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 96 سانتی‌متر ( 634  گره) | تعداد رنگ: 99 |..
793,000 تومان
صبحگاهي
عرض : 119 سانتی‌متر ( 785  گره) | ارتفاع : 81 سانتی‌متر ( 533  گره) | تعداد رنگ: 160..
1,026,000 تومان
رفوگر
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 61 سانتی‌متر ( 400  گره) | تعداد رنگ: 110 ..
500,000 تومان
دختر هخامنشی
عرض : 55 سانتی‌متر ( 360  گره) | ارتفاع : 77 سانتی‌متر ( 504  گره) | تعداد رنگ: 89| ..
472,000 تومان
دختر ایل
عرض : 68 سانتی‌متر ( 450  گره) | ارتفاع : 59 سانتی‌متر ( 390  گره) | تعداد رنگ: 95 |..
476,000 تومان
بزم خسرو پرویز
عرض : 160 سانتی‌متر ( 1050  گره) | ارتفاع : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | تعداد رنگ: 8..
1,581,000 تومان
اهل کرامت2
عرض : 87 سانتی‌متر ( 570  گره) | ارتفاع : 126 سانتی‌متر ( 825  گره) | تعداد رنگ: | ..
1,153,000 تومان
گرمای عشق
عرض : 122 سانتی‌متر ( 800  گره) | ارتفاع : 88 سانتی‌متر ( 579  گره) | تعداد رنگ: 120..
1,135,000 تومان
کوروش و ملکه عرضی
عرض : 108 سانتی‌متر (713  گره) | ارتفاع : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | تعداد رنگ: 142 ..
892,000 تومان
پیرمرد دست فروش
عرض :  53 سانتی‌متر ( 350  گره) | ارتفاع : 73 سانتی‌متر ( 480  گره) | تعداد رنگ..
322,000 تومان
پیدایش کوچک
عرض : 68 سانتی‌متر ( 450  گره) | ارتفاع : 99 سانتی‌متر ( 648  گره) | تعداد رنگ: 115 ..
729,000 تومان
پیدایش متوسط
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 110 سانتی‌متر ( 720  گره) | تعداد رنگ:&nbs..
882,000 تومان
پیدایش بزرگ
عرض : 100 سانتی‌متر ( 660  گره) | ارتفاع : 145 سانتی‌متر ( 950  گره) | تعداد رنگ: 96..
1,349,000 تومان
نیلوفر
عرض : 64 سانتی‌متر ( 420  گره) | ارتفاع : 84 سانتی‌متر ( 555  گره) | تعداد رنگ: 98| ..
607,000 تومان
نان پز
عرض : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 75 سانتی‌متر ( 492  گره) | تعداد رنگ: 100..
861,000 تومان
میخواهمت
عرض : 63 سانتی‌متر (420  گره) | ارتفاع : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | تعداد رنگ: 94 | ..
642,000 تومان
مژده گل
عرض : 137 سانتی‌متر ( 900  گره) | ارتفاع : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | تعداد رنگ: 161..
1,269,000 تومان
فال حافظ
عرض : 65 سانتی‌متر ( 424  گره) | ارتفاع : 87 سانتی‌متر ( 570  گره) | تعداد رنگ: 103 ..
454,000 تومان
ستاره صبح جدید
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 115 سانتی‌متر ( 759  گره) | تعداد رنگ: 46 ..
711,000 تومان
راز نهفته
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | تعداد رنگ: 93 ..
875,000 تومان
دیوان اعتصامی
عرض : 84 سانتی‌متر ( 550  گره) | ارتفاع : 59 سانتی‌متر ( 390  گره) | تعداد رنگ: 92| ..
558,000 تومان
دختر روستا
عرض : 64 سانتی‌متر ( 420  گره) | ارتفاع : 97 سانتی‌متر ( 638  گره) | تعداد رنگ: @ | ..
503,000 تومان
دختر روستا
عرض : 61 سانتی‌متر ( 400  گره) | ارتفاع : 88 سانتی‌متر ( 580  گره) | تعداد رنگ: 111|..
604,000 تومان
دایره هستی بزرگ
عرض : 167 سانتی‌متر ( 1100  گره) | ارتفاع : 114 سانتی‌متر ( 747  گره) | تعداد رنگ: 1..
1,767,000 تومان
بوی بهار 2
عرض : 68 سانتی‌متر ( 450  گره) | ارتفاع : 100 سانتی‌متر ( 660  گره) | تعداد رنگ: | ..
743,000 تومان
باغبان
عرض : 64 سانتی‌متر ( 420  گره) | ارتفاع : 85 سانتی‌متر ( 560  گره) | تعداد رنگ: 114|..
612,000 تومان
ایران دخت
عرض : 60 سانتی‌متر ( 395  گره) | ارتفاع : 79 سانتی‌متر ( 519  گره) | تعداد رنگ: 139|..
534,000 تومان
الا یا ایها الساقی
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 103 سانتی‌متر ( 674  گره) | تعداد رنگ: 87 ..
843,000 تومان
 نوای مهر
عرض : 117 سانتی‌متر ( 770  گره) | ارتفاع : 84 سانتی‌متر ( 550  گره) | تعداد رنگ: 94 ..
1,038,000 تومان
نیک فرجام
عرض : 79 سانتی‌متر ( 520  گره) | ارتفاع : 113 سانتی‌متر ( 745  گره) | تعداد رنگ: 114..
1,045,000 تومان
میز آنتیک
عرض : 68 سانتی‌متر ( 450  گره) | ارتفاع : 49 سانتی‌متر ( 320  گره) | تعداد رنگ: 76 |..
389,000 تومان
کوروش و ملکه
عرض : 51 سانتی‌متر (340  گره) | ارتفاع : 75 سانتی‌متر ( 500  گره) | تعداد رنگ: 129 |..
459,000 تومان
دختر پاییز
عرض : 46 سانتی‌متر ( 300  گره) | ارتفاع : 63 سانتی‌متر ( 414  گره) | تعداد رنگ: 22 |..
336,000 تومان