نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تبریز (فرشیر). جهت ارتباط با ما از ساعت 9 الی 15 تماس حاصل نمایید.
نخ و نقشه تابلو فرش شاپ
  041-34202151 09147774710   ir ( @ ) farshir.com
نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
آشیانه
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 67 سانتی‌متر ( 443  گره) | تعداد رنگ: 98 |..
2,563,000 تومان
نخ و نقشه امپراطور کوچک
عرض : 32 سانتی‌متر ( 210  گره) | ارتفاع : 44 سانتی‌متر ( 290  گره) | تعداد رنگ: @ | ..
644,000 تومان
سفیر ساحل
عرض : 61 سانتی‌متر ( 400  گره) | ارتفاع : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | تعداد رنگ: 43 |..
2,379,000 تومان
اسب سفید
عرض : 26 سانتی‌متر ( 170  گره) | ارتفاع : 37 سانتی‌متر (240 گره) | تعداد رنگ: 76  | ..
467,000 تومان
گربه و جوجه
عرض : 54 سانتی‌متر ( 357  گره) | ارتفاع : 76 سانتی‌متر ( 500 گره) | تعداد رنگ: 51  |..
1,818,000 تومان
گربه های بازیگوش
عرض : 84 سانتی‌متر ( 550  گره) | ارتفاع : 58 سانتی‌متر ( 380  گره) | تعداد رنگ: 103 ..
2,072,000 تومان
گذر اسب ها
عرض : 103 سانتی‌متر ( 680 گره) | ارتفاع : 63 سانتی‌متر ( 414  گره) | تعداد رنگ: 95 | ن..
1,176,000 تومان
کمین
عرض : 53 سانتی‌متر ( 350  گره) | ارتفاع : 72 سانتی‌متر ( 476  گره) | تعداد رنگ: 64 |..
1,697,000 تومان
پیشانی سفید
عرض : 79 سانتی‌متر ( 520  گره) | ارتفاع : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | تعداد رنگ: 73 ..
3,510,000 تومان
سمند
عرض : 61 سانتی‌متر ( 400  گره) | ارتفاع : 96 سانتی‌متر ( 630 گره) | تعداد رنگ: 69  |..
2,430,000 تومان
دیزه
عرض : 56 سانتی‌متر ( 370  گره) | ارتفاع : 91 سانتی‌متر ( 600 گره) | تعداد رنگ: 88  |..
2,201,000 تومان
خروس
عرض : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | تعداد رنگ: 101..
3,375,000 تومان
تابلو فرش دارکوب
عرض : 132 سانتی‌متر ( 870  گره) | ارتفاع : 95 سانتی‌متر ( 624  گره) | تعداد رنگ: 127..
1,060,000 تومان
اسب در مزرعه
عرض : 68 سانتی‌متر  (445  گره) | ارتفاع : 88 سانتی‌متر ( 580  گره) | تعداد رنگ:..
2,489,000 تومان
اسب در ساحل
عرض : 78 سانتی‌متر ( 513  گره) | ارتفاع : 56 سانتی‌متر ( 370  گره) | تعداد رنگ: 67 |..
1,882,000 تومان
اردک ها
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 62 سانتی‌متر ( 410  گره) | تعداد رنگ: 81 |..
2,372,000 تومان
یورش در ساحل
عرض : 88 سانتی‌متر ( 580  گره) | ارتفاع : 55 سانتی‌متر ( 360 گره) | تعداد رنگ: 49  |..
2,070,000 تومان
سفیر
عرض : 64 سانتی‌متر ( 420  گره) | ارتفاع : 91 سانتی‌متر ( 598  گره) | تعداد رنگ: 29 |..
3,148,000 تومان
زیبای وحشی کوچک
عرض : 43 سانتی‌متر ( 285  گره) | ارتفاع : 32 سانتی‌متر ( 211  گره) | تعداد رنگ: 32 |..
834,000 تومان
تندر
عرض : 64 سانتی‌متر ( 420  گره) | ارتفاع : 90 سانتی‌متر ( 590  گره) | تعداد رنگ: 75 |..
2,390,000 تومان
تاخت در دشت
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | تعداد رنگ: 56 ..
3,375,000 تومان
اسب های وحشی
عرض : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 80 سانتی‌متر ( 525  گره) | تعداد رنگ: 95 ..
4,607,000 تومان
زیبای وحشی
عرض : 61 سانتی‌متر ( 400  گره) | ارتفاع : 45 سانتی‌متر ( 296  گره) | تعداد رنگ: 34 |..
1,264,000 تومان
روي صخره
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 41 سانتی‌متر ( 270  گره) | تعداد رنگ: 56 |..
1,787,000 تومان
بلبل
عرض : 30 سانتی‌متر ( 200  گره) | ارتفاع : 23 سانتی‌متر ( 150  گره) | تعداد رنگ: 35 |..
343,000 تومان
اسب در ساحل کوچک
عرض : 37 سانتی‌متر ( 240  گره) | ارتفاع : 26 سانتی‌متر ( 170 گره) | تعداد رنگ: 33  |..
607,000 تومان
آهو
عرض : 64 سانتی‌متر ( 420  گره) | ارتفاع : 87 سانتی‌متر ( 570 گره) | تعداد رنگ: 76  |..
2,374,000 تومان
شکوه عقاب
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 53 سانتی‌متر ( 350  گره) | تعداد رنگ: 67 |..
1,783,000 تومان
زیبایی آفرینش
عرض : 91 سانتی‌متر ( 596  گره) | ارتفاع : 60 سانتی‌متر ( 395  گره) | تعداد رنگ: 76 |..
2,334,000 تومان
چرمه
عرض : 53 سانتی‌متر ( 350  گره) | ارتفاع : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | تعداد رنگ: 46 |..
2,317,000 تومان
فرار اسب های وحشی
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 57 سانتی‌متر ( 375  گره) | تعداد رنگ: 80 |..
2,416,000 تومان
مبنی بر 1 نظر
فرار اسبهای وحشی کوچک
عرض : 37 سانتی‌متر ( 240  گره) | ارتفاع : 26 سانتی‌متر ( 170 گره) | تعداد رنگ: 33  |..
607,000 تومان
زیبایی بهار
عرض : 38 سانتی‌متر ( 250  گره) | ارتفاع : 58 سانتی‌متر ( 378  گره) | تعداد رنگ: 68 |..
1,311,000 تومان