نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تبریز (فرشیر). جهت ارتباط با ما از ساعت 9 الی 15 تماس حاصل نمایید.
نخ و نقشه تابلو فرش شاپ
  041-34202151 09147774710   ir ( @ ) farshir.com
نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
آشیانه
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 67 سانتی‌متر ( 443  گره) | تعداد رنگ: 98 |..
1,576,000 تومان
نخ و نقشه امپراطور کوچک
عرض : 32 سانتی‌متر ( 210  گره) | ارتفاع : 44 سانتی‌متر ( 290  گره) | تعداد رنگ: @ | ..
396,000 تومان
سفیر ساحل
عرض : 61 سانتی‌متر ( 400  گره) | ارتفاع : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | تعداد رنگ: 43 |..
1,461,000 تومان
اسب سفید
عرض : 26 سانتی‌متر ( 170  گره) | ارتفاع : 37 سانتی‌متر (240 گره) | تعداد رنگ: 76  | ..
287,000 تومان
اسب در ساحل
عرض : 78 سانتی‌متر ( 513  گره) | ارتفاع : 56 سانتی‌متر ( 370  گره) | تعداد رنگ: 67 |..
1,155,000 تومان
یورش در ساحل
عرض : 88 سانتی‌متر ( 580  گره) | ارتفاع : 55 سانتی‌متر ( 360 گره) | تعداد رنگ: 49  |..
1,271,000 تومان
گذر اسب ها
عرض : 103 سانتی‌متر ( 680 گره) | ارتفاع : 63 سانتی‌متر ( 414  گره) | تعداد رنگ: 95 | ن..
1,176,000 تومان
کمین
عرض : 53 سانتی‌متر ( 350  گره) | ارتفاع : 72 سانتی‌متر ( 476  گره) | تعداد رنگ: 64 |..
1,040,000 تومان
پیشانی سفید
عرض : 79 سانتی‌متر ( 520  گره) | ارتفاع : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | تعداد رنگ: 73 ..
2,158,000 تومان
روي صخره
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 41 سانتی‌متر ( 270  گره) | تعداد رنگ: 56 |..
843,000 تومان
گربه و جوجه
عرض : 54 سانتی‌متر ( 357  گره) | ارتفاع : 76 سانتی‌متر ( 500 گره) | تعداد رنگ: 51  |..
1,114,000 تومان
گربه های بازیگوش
عرض : 84 سانتی‌متر ( 550  گره) | ارتفاع : 58 سانتی‌متر ( 380  گره) | تعداد رنگ: 103 ..
1,272,000 تومان
فرار اسبهای وحشی کوچک
عرض : 37 سانتی‌متر ( 240  گره) | ارتفاع : 26 سانتی‌متر ( 170 گره) | تعداد رنگ: 33  |..
287,000 تومان
سمند
عرض : 61 سانتی‌متر ( 400  گره) | ارتفاع : 96 سانتی‌متر ( 630 گره) | تعداد رنگ: 69  |..
1,494,000 تومان
سفیر
عرض : 64 سانتی‌متر ( 420  گره) | ارتفاع : 91 سانتی‌متر ( 598  گره) | تعداد رنگ: 29 |..
1,489,000 تومان
زیبای وحشی کوچک
عرض : 43 سانتی‌متر ( 285  گره) | ارتفاع : 32 سانتی‌متر ( 211  گره) | تعداد رنگ: 32 |..
395,000 تومان
زیبای وحشی
عرض : 61 سانتی‌متر ( 400  گره) | ارتفاع : 45 سانتی‌متر ( 296  گره) | تعداد رنگ: 34 |..
776,000 تومان
دیزه
عرض : 56 سانتی‌متر ( 370  گره) | ارتفاع : 91 سانتی‌متر ( 600 گره) | تعداد رنگ: 88  |..
1,351,000 تومان
خروس
عرض : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | تعداد رنگ: 101..
2,075,000 تومان
تندر
عرض : 64 سانتی‌متر ( 420  گره) | ارتفاع : 90 سانتی‌متر ( 590  گره) | تعداد رنگ: 75 |..
1,469,000 تومان
تاخت در دشت
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | تعداد رنگ: 56 ..
2,075,000 تومان
تابلو فرش دارکوب
عرض : 132 سانتی‌متر ( 870  گره) | ارتفاع : 95 سانتی‌متر ( 624  گره) | تعداد رنگ: 127..
1,060,000 تومان
بلبل
عرض : 30 سانتی‌متر ( 200  گره) | ارتفاع : 23 سانتی‌متر ( 150  گره) | تعداد رنگ: 35 |..
211,000 تومان
اسب های وحشی
عرض : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 80 سانتی‌متر ( 525  گره) | تعداد رنگ: 95 ..
2,179,000 تومان
اسب در ساحل کوچک
عرض : 37 سانتی‌متر ( 240  گره) | ارتفاع : 26 سانتی‌متر ( 170 گره) | تعداد رنگ: 33  |..
287,000 تومان
اردک ها
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 62 سانتی‌متر ( 410  گره) | تعداد رنگ: 81 |..
1,459,000 تومان
آهو
عرض : 64 سانتی‌متر ( 420  گره) | ارتفاع : 87 سانتی‌متر ( 570 گره) | تعداد رنگ: 76  |..
1,457,000 تومان
چرمه
عرض : 53 سانتی‌متر ( 350  گره) | ارتفاع : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | تعداد رنگ: 46 |..
1,092,000 تومان
شکوه عقاب
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 53 سانتی‌متر ( 350  گره) | تعداد رنگ: 67 |..
1,092,000 تومان
زیبایی آفرینش
عرض : 91 سانتی‌متر ( 596  گره) | ارتفاع : 60 سانتی‌متر ( 395  گره) | تعداد رنگ: 76 |..
1,433,000 تومان
زیبایی بهار
عرض : 38 سانتی‌متر ( 250  گره) | ارتفاع : 58 سانتی‌متر ( 378  گره) | تعداد رنگ: 68 |..
620,000 تومان
فرار اسب های وحشی
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 57 سانتی‌متر ( 375  گره) | تعداد رنگ: 80 |..
1,141,000 تومان
مبنی بر 1 نظر