نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تبریز (فرشیر). جهت ارتباط با ما از ساعت 9 الی 15 تماس حاصل نمایید.
نخ و نقشه تابلو فرش شاپ
  041-34202151 09147774710   ir ( @ ) farshir.com
نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
گذر رود از باغ
عرض : 76 سانتی‌متر ( 50  گره) | ارتفاع : 47 سانتی‌متر ( 310  گره) | تعداد رنگ: 64 | ..
1,215,000 تومان
كوچه باغ روستا
عرض : 73 سانتی‌متر ( 480  گره) | ارتفاع : 49 سانتی‌متر ( 325  گره) | تعداد رنگ: @ | ..
1,222,000 تومان
جویبار طبیعت
عرض : 85 سانتی‌متر ( 560  گره) | ارتفاع : 55 سانتی‌متر ( 360  گره) | تعداد رنگ: 79 |..
1,538,000 تومان
رودخانه کوچه باغ
عرض : 97 سانتی‌متر ( 640  گره) | ارتفاع : 44 سانتی‌متر ( 290  گره) | تعداد رنگ: 94 |..
1,416,000 تومان
گذرگاه ییلاقی
عرض : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 76 سانتی‌متر ( 501  گره) | تعداد رنگ: 95 ..
2,602,000 تومان
نخ و نقشه کلبه جنگلی
عرض : 87 سانتی‌متر ( 570  گره) | ارتفاع : 50 سانتی‌متر ( 326  گره) | تعداد رنگ: @ | ..
1,417,000 تومان
کوچه باغ کوچک
عرض : 46 سانتی‌متر ( 300  گره) | ارتفاع : 30 سانتی‌متر ( 200  گره) | تعداد رنگ: @ | ..
493,000 تومان
کلبه کوهستانی
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 54 سانتی‌متر ( 352  گره) | تعداد رنگ: 69 |..
1,379,000 تومان
پیرمرد چوپان
عرض : 55 سانتی‌متر ( 360  گره) | ارتفاع : 34 سانتی‌متر ( 226  گره) | تعداد رنگ: 68 |..
668,000 تومان
پاییزان
عرض : 114سانتی‌متر ( 750  گره) | ارتفاع : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | تعداد رنگ: 78 |..
2,719,000 تومان
نخ و نقشه کوچه باغ
عرض : 104 سانتی‌متر ( 685  گره) | ارتفاع : 70 سانتی‌متر ( 460  گره) | تعداد رنگ: @ |..
2,403,000 تومان
دختر بهار
عرض : 30 سانتی‌متر ( 200  گره) | ارتفاع : 61 سانتی‌متر ( 400  گره) | تعداد رنگ: 27 |..
657,000 تومان
گپی با همسایه
عرض : 98 سانتی‌متر ( 641  گره) | ارتفاع : 67 سانتی‌متر ( 441  گره) | تعداد رنگ: 111 ..
2,097,000 تومان
کوچه باغ گردو
عرض : 107 سانتی‌متر ( 700 گره) | ارتفاع : 71 سانتی‌متر ( 465  گره) | تعداد رنگ: 79 |..
2,415,000 تومان
کلبه جنگلبان
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 55 سانتی‌متر ( 360  گره) | تعداد رنگ: 59 |..
1,410,000 تومان
کلبه باغبان
عرض : 69 سانتی‌متر ( 454  گره) | ارتفاع : 43 سانتی‌متر ( 280  گره) | تعداد رنگ: 57 |..
996,000 تومان
نخ و نقشه رودخانه چارلز
عرض : 86 سانتی‌متر ( 568  گره) | ارتفاع : 66 سانتی‌متر ( 436  گره) | تعداد رنگ: @ | ..
1,889,000 تومان
مردان عشایر
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 53 سانتی‌متر ( 348  گره) | تعداد رنگ: @ | ..
1,327,000 تومان
خانه مادربزرگ
عرض :  91سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع :64 سانتی‌متر ( 422  گره) | تعداد رنگ: ..
1,878,000 تومان
خانه باغ زندگی
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 49 سانتی‌متر ( 320  گره) | تعداد رنگ: @ | ..
1,464,000 تومان
آبشاران
عرض : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 68 سانتی‌متر ( 450  گره) | تعداد رنگ: 71 ..
2,337,000 تومان
آبشار کوهستان
عرض : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 67 سانتی‌متر ( 440  گره) | تعداد رنگ: 103..
2,285,000 تومان
آبشار و جنگل
عرض : 79 سانتی‌متر ( 520  گره) | ارتفاع : 55 سانتی‌متر ( 360  گره) | تعداد رنگ: 51 |..
1,428,000 تومان
ییلاق
عرض :  91سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 49 سانتی‌متر ( 320  گره) | تعداد رنگ:..
1,464,000 تومان
یادگار پدری کوچک
عرض :  50سانتی‌متر ( 330  گره) | ارتفاع : 33 سانتی‌متر ( 220  گره) | تعداد رنگ:..
596,000 تومان
گپی با درشکه چی
عرض : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 72 سانتی‌متر ( 470  گره) | تعداد رنگ: 95 ..
2,441,000 تومان
گذرگاه کنار رود
عرض : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 75 سانتی‌متر ( 493  گره) | تعداد رنگ: 93 ..
2,560,000 تومان
گاری چوبی
عرض : 145 سانتی‌متر ( 950  گره) | ارتفاع : 85 سانتی‌متر ( 561  گره) | تعداد رنگ: 160..
3,776,000 تومان
کوچه باغ پاییز
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 53 سانتی‌متر ( 350  گره) | تعداد رنگ: 44 |..
1,371,000 تومان
کوچه باغ ابیانه
عرض : 102 سانتی‌متر ( 670  گره) | ارتفاع : 47 سانتی‌متر ( 310  گره) | تعداد رنگ: 77 ..
1,584,000 تومان
کوچ عشایر
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 111 سانتی‌متر ( 730  گره) | تعداد رنگ: 76 ..
2,708,000 تومان
کنار رود
عرض :  91سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 46 سانتی‌متر ( 300  گره) | تعداد رنگ:..
1,410,000 تومان
کلبه و رودخانه
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 53 سانتی‌متر ( 350  گره) | تعداد رنگ: 67 |..
1,371,000 تومان
کلبه دو قو
عرض :  50سانتی‌متر ( 330  گره) | ارتفاع : 33 سانتی‌متر ( 215  گره) | تعداد رنگ:..
583,000 تومان
چراگاه
عرض :  85سانتی‌متر ( 560  گره) | ارتفاع : 67 سانتی‌متر (440  گره) | تعداد رنگ: ..
1,828,000 تومان
پل سنگی رودخانه
عرض : 73 سانتی‌متر ( 480  گره) | ارتفاع : 46 سانتی‌متر ( 300  گره) | تعداد رنگ: 57 |..
1,128,000 تومان
پل سنگی جنگل
عرض : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 61 سانتی‌متر ( 400  گره) | تعداد رنگ: 73 ..
2,077,000 تومان
پل سنگی
عرض :  106سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 53 سانتی‌متر ( 350  گره) | تعداد رنگ..
1,818,000 تومان
منظره ای از باغ
عرض : 68 سانتی‌متر ( 450  گره) | ارتفاع : 41 سانتی‌متر ( 270  گره) | تعداد رنگ: 57 |..
952,000 تومان
ماهیگیری روی پل
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 53 سانتی‌متر ( 350  گره) | تعداد رنگ: 84 |..
1,602,000 تومان
كوچه باغ پاییز
عرض : 79 سانتی‌متر ( 520  گره) | ارتفاع : 52 سانتی‌متر ( 340  گره) | تعداد رنگ: @ | ..
1,385,000 تومان
كوچه باغ 1
عرض : 84 سانتی‌متر ( 550  گره) | ارتفاع : 53 سانتی‌متر ( 350  گره) | تعداد رنگ: @ | ..
1,468,000 تومان
عمارت
عرض :  61سانتی‌متر ( 400  گره) | ارتفاع : 43 سانتی‌متر ( 280  گره) | تعداد رنگ:..
920,000 تومان
عبور از باغ
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 55 سانتی‌متر ( 360  گره) | تعداد رنگ: 49 |..
1,647,000 تومان
طبیعت پارک
عرض :  94سانتی‌متر ( 620  گره) | ارتفاع : 64 سانتی‌متر ( 420  گره) | تعداد رنگ:..
1,932,000 تومان
سفر جنگلی
عرض :  107سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 50 سانتی‌متر (330  گره) | تعداد رنگ:..
1,762,000 تومان
روستای ابیانه
عرض :  102سانتی‌متر ( 670  گره) | ارتفاع : 68 سانتی‌متر ( 450  گره) | تعداد رنگ..
2,242,000 تومان
روز خوش
عرض : 99 سانتی‌متر ( 650  گره) | ارتفاع : 49 سانتی‌متر ( 325  گره) | تعداد رنگ: 97 |..
1,611,000 تومان
رودخانه در دشت
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 47 سانتی‌متر ( 310  گره) | تعداد رنگ: 84 |..
1,419,000 تومان
دیدار خانم اشلی
عرض : 73 سانتی‌متر ( 480  گره) | ارتفاع : 43 سانتی‌متر ( 280  گره) | تعداد رنگ: 75 |..
1,053,000 تومان
دو اسب
عرض :  91سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 53 سانتی‌متر (350  گره) | تعداد رنگ: ..
1,602,000 تومان
دهکده بهاری
عرض : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 49 سانتی‌متر ( 321  گره) | تعداد رنگ: 82 ..
1,714,000 تومان
خونه باغ
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 53 سانتی‌متر ( 350  گره) | تعداد رنگ: 87 |..
1,371,000 تومان
خانه کنار گذر
عرض : 91سانتی‌متر (600  گره) | ارتفاع : 61 سانتی‌متر ( 400  گره) | تعداد رنگ: 66 | ..
1,830,000 تومان
خانه همسایه
عرض :38 سانتی‌متر ( 250  گره) | ارتفاع : 52 سانتی‌متر ( 340  گره) | تعداد رنگ: 52 | ..
698,000 تومان
خانه باغ کوچک
عرض : 68 سانتی‌متر ( 450  گره) | ارتفاع : 41 سانتی‌متر ( 270  گره) | تعداد رنگ: 76 |..
952,000 تومان
خانه باغ
عرض : 68 سانتی‌متر ( 450  گره) | ارتفاع : 43 سانتی‌متر ( 280  گره) | تعداد رنگ: 71 |..
987,000 تومان
بهار زندگی
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 47 سانتی‌متر ( 310  گره) | تعداد رنگ: 68 |..
1,419,000 تومان
برکه ی زیبا
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 58 سانتی‌متر ( 379  گره) | تعداد رنگ: 70 |..
1,734,000 تومان
باغچه پدربزرگ
عرض : 50 سانتی‌متر ( 330  گره) | ارتفاع : 33 سانتی‌متر ( 217  گره) | تعداد رنگ: 47 |..
588,000 تومان
باغ گردو
عرض : 110 سانتی‌متر ( 720  گره) | ارتفاع : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | تعداد رنگ: 66 ..
2,670,000 تومان
انبار علوفه
عرض :  107سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 76 سانتی‌متر (500  گره) | تعداد رنگ:..
2,596,000 تومان
یادگار پدری
عرض :  91سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 62 سانتی‌متر ( 410  گره) | تعداد رنگ:..
1,825,000 تومان
کوچه باغ ده
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 61 سانتی‌متر ( 400  گره) | تعداد رنگ: 73 |..
1,830,000 تومان
کلبه کنار رودخانه
عرض : 64 سانتی‌متر ( 418  گره) | ارتفاع : 84 سانتی‌متر ( 550  گره) | تعداد رنگ: 98 |..
1,753,000 تومان
چشمه راه
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 46 سانتی‌متر ( 300  گره) | تعداد رنگ: 88 |..
1,410,000 تومان
چشمه دهکده
عرض : 82 سانتی‌متر ( 540  گره) | ارتفاع : 46 سانتی‌متر ( 300  گره) | تعداد رنگ: 65 |..
1,269,000 تومان
چشمه حصار
عرض : 87 سانتی‌متر ( 573  گره) | ارتفاع : 65 سانتی‌متر ( 430  گره) | تعداد رنگ: 89 |..
1,828,000 تومان
پل دهکده
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 55 سانتی‌متر ( 360  گره) | تعداد رنگ: 81 |..
1,410,000 تومان
وصال 25065
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 54 سانتی‌متر ( 352  گره) | تعداد رنگ: 82 |..
1,379,000 تومان
كوچه باغ 2
عرض : 107 سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 53 سانتی‌متر ( 350  گره) | تعداد رنگ: @ |..
1,818,000 تومان
غروب زمستان
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 52 سانتی‌متر ( 345  گره) | تعداد رنگ: 54 |..
1,579,000 تومان
عصر برفی
عرض : 90 سانتی‌متر ( 590  گره) | ارتفاع : 65 سانتی‌متر ( 424  گره) | تعداد رنگ: @ | ..
1,856,000 تومان
عبور از پل خاکی
عرض : 94 سانتی‌متر ( 620  گره) | ارتفاع : 51 سانتی‌متر ( 335  گره) | تعداد رنگ: 83 |..
1,584,000 تومان
طراوت بهاری
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 47 سانتی‌متر ( 310  گره) | تعداد رنگ: 89 |..
1,419,000 تومان
زندگی در جنگل
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 55سانتی‌متر ( 360  گره) | تعداد رنگ:@ | ..
1,410,000 تومان
دهکده
عرض :  107سانتی‌متر ( 700  گره) | ارتفاع : 49 سانتی‌متر (320  گره) | تعداد رنگ:..
1,708,000 تومان
جنگل و رودخانه 1
عرض : 73 سانتی‌متر ( 480  گره) | ارتفاع : 53 سانتی‌متر ( 349  گره) | تعداد رنگ: @ | ..
1,313,000 تومان
مبنی بر 1 نظر
تک درخت جنگل
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 61 سانتی‌متر ( 400  گره) | تعداد رنگ: 93 |..
1,830,000 تومان
تپه کنار کلبه
عرض :  75سانتی‌متر ( 490  گره) | ارتفاع : 49 سانتی‌متر (320  گره) | تعداد رنگ: ..
1,229,000 تومان
باب خرمشهر
عرض : 91سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 61 سانتی‌متر ( 407  گره) | تعداد رنگ: 77 | ..
1,812,000 تومان
آبشار و جنگل 2
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 64 سانتی‌متر ( 420  گره) | تعداد رنگ: 57 |..
1,869,000 تومان
کلبه و جویبار
عرض : 91 سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 43 سانتی‌متر ( 283  گره) | تعداد رنگ: 66 |..
1,331,000 تومان
پل بهاری
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 55 سانتی‌متر ( 360  گره) | تعداد رنگ: 61 |..
1,410,000 تومان
مزرعه ی خوشبختی
عرض : 99 سانتی‌متر ( 650  گره) | ارتفاع : 56 سانتی‌متر ( 370  گره) | تعداد رنگ: 88 |..
1,784,000 تومان
سرای خان
عرض : 45 سانتی‌متر ( 295  گره) | ارتفاع : 59 سانتی‌متر ( 391  گره) | تعداد رنگ: 72 |..
947,000 تومان
خانه پدري
عرض : 55 سانتی‌متر ( 360  گره) | ارتفاع : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | تعداد رنگ: 74 |..
1,410,000 تومان
خانه ای درمه
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 50 سانتی‌متر ( 333  گره) | تعداد رنگ: 69 |..
1,305,000 تومان
برکه ییلاقی
عرض : 91سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 68سانتی‌متر ( 450گره) | تعداد رنگ: 60| نخ مری..
2,003,000 تومان
بالا ده
عرض : 81 سانتی‌متر ( 530  گره) | ارتفاع : 53 سانتی‌متر ( 346  گره) | تعداد رنگ: 98 |..
1,399,000 تومان
باغ گیلاس
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 58 سانتی‌متر ( 380  گره) | تعداد رنگ: ..
1,489,000 تومان
کنار رودخانه
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 59 سانتی‌متر ( 386  گره) | تعداد رنگ: 90 |..
1,472,000 تومان
کلبه های ییلاقی
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 51 سانتی‌متر ( 333  گره) | تعداد رنگ: 61 |..
1,305,000 تومان
دوراهی باغ
عرض : 115سانتی‌متر ( 760گره) | ارتفاع : 59 سانتی‌متر ( 390گره) | تعداد رنگ: 60 | نخ مرینوس ..
2,199,000 تومان
دهکده آلیس
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 57 سانتی‌متر ( 375  گره) | تعداد رنگ: 72 |..
1,430,000 تومان
خیابان شانزلیزه کوچک
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 53 سانتی‌متر ( 350  گره) | تعداد رنگ: 63 |..
1,371,000 تومان
جویبار باغ
عرض : 68 سانتی‌متر ( 450  گره) | ارتفاع : 41 سانتی‌متر ( 270  گره) | تعداد رنگ: 58 |..
952,000 تومان
کوچه باغ تابستان
عرض :  91سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 49 سانتی‌متر ( 325  گره) | تعداد رنگ:..
1,487,000 تومان
کلبه رویایی
عرض : 76 سانتی‌متر ( 500  گره) | ارتفاع : 41 سانتی‌متر ( 270  گره) | تعداد رنگ: 72 |..
1,058,000 تومان
پارک جنگلی
عرض :  91سانتی‌متر ( 600  گره) | ارتفاع : 61 سانتی‌متر ( 400  گره) | تعداد رنگ:..
1,830,000 تومان