نخ و نقشه تابلوفرش دستباف تبریز (فرشیر). جهت ارتباط با ما از ساعت 9 الی 15 تماس حاصل نمایید.
نخ و نقشه تابلو فرش شاپ
  041-34202151 09147774710   ir ( @ ) farshir.com
نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
چله پنبه 9 لا گرمی
..
58,000 تومان
چله پنبه 18 لا گرمی نمره 20
مناسب برای رجشمار 38..
71 تومان
چله پنبه 18 لا نمره 10 گرمی
مناسب برای رجشمار 32..
68 تومان
چله پنبه 12 لا گرمی
مناسب برای رجشمار 46..
58 تومان
بقچه چله پنبه 21 لا درجه 1 (4.5کیلو گرم)
مناسب برای رجشمار 30..
159,000 تومان
بقچه چله پنبه 18 لا 4.5 کیلو گرمی
مناسب برای رجشمار 32..
240,000 تومان
بقچه چله پنبه 18 لا نمره 20 4.5 کیلو گرمی عمده
مناسب برای رجشمار 38 نمره 20..
0 تومان
 چله پنبه 21 لا درجه 1 گرمی
مناسب برای رجشمار 30..
39 تومان
چله ابریشم 5 ستاره  کیلویی عمده
چله ابریشم 39 لا پنج ستاره طبیعی..
0 تومان
بقچه چله پنبه15 لا درجه 1
جهت رجشمار42-45..
270,000 تومان
بقچه پود کلفت یا القاج پنبه 22 لا به وزن 4.5 کیلو عمده
جهت رجشمار 50..
0 تومان
بقچه پود کلفت یا القاج پنبه 22 لا به وزن 4.5 کیلو
جهت رجشمار 50..
335,000 تومان
بقچه پود پنبه 24 لا درجه 1 نمره 10 به وزن 4.5 کیلوگرم
مناسب جهت رجشمار 30-32..
335,000 تومان
بقچه پود نازک 5 لا  وزن 4.5 کیلو نمره 20
جهت رجشمار 32..
0 تومان
بقچه پود نازک 5 لا  وزن 4.5 کیلو عمده نمره 20
جهت رجشمار 32..
0 تومان
بقچه القاج یا پود زیرو رو پنبه ای 20لا نمره 10(4.5 کیلو) عمده
جهت رجشمار 32..
0 تومان
بقچه پود کلفت یا القاج پنبه 14 لا(نمره 20) به وزن 4.5 کیلو
جهت رجشمار 60-65..
185,000 تومان
بقچه القاج یا پود زیرو رو پنبه ای 20لا نمره 20(4.5 کیلو)
جهت رجشمار 32..
185,000 تومان
بقچه القاج یا پود زیرو رو پنبه ای 20لا نمره 10(4.5 کیلو)
جهت رجشمار 32..
185,000 تومان
بقچه پود کلفت یا القاج پنبه 30 لا (نمره 20)درجه 1
جهت رجشمار 32-35..
252,000 تومان
بقچه پود کلفت یا القاج پنبه 26 لا عمده
جهت رجشمار 46..
230,000 تومان
بقچه پود کلفت یا القاج پنبه 24 لا عمده نمره 20
جهت رجشمار 46-50..
0 تومان
بقچه پود کلفت یا القاج پنبه 16 لا نمره 10 به وزن 4.5 کیلو
جهت رجشمار 35..
270,000 تومان
بقچه پود کلفت یا القاج پنبه 28 لا به وزن 4.5 کیلوگرم نمره 20
جهت رجشمار 46..
335,000 تومان
بقچه پود کلفت یا القاج پنبه 16 لا به وزن 4.5 کیلو نمره 20
جهت رجشمار 50..
270,000 تومان
بقچه پود کلفت یا القاج پنبه 12لا (نمره 20) 4.5 کیلو گرم
جهت رجشمار..
198,000 تومان
بقچه پود کلفت یا القاج پنبه 24 لا به وزن 4.5 کیلو نمره 20
جهت رجشمار 46-50..
335,000 تومان
بقچه چله پنبه 9 لا درجه 1 عمده
..
200,000 تومان
بقچه پود کلفت یا القاج پنبه 18 لا (نمره 20) 4.5 کیلو گرم
جهت رجشمار 53-55..
265,000 تومان
بقچه چله پنبه 9 لا درجه 1
مناسب جهت رجشمار 50..
240,000 تومان
بقچه پود کلفت یا القاج پنبه 26 لا به وزن 4.5 کیلو
جهت رجشمار 46..
260,000 تومان
بقچه چله پنبه 12 لا درجه 1عمده
مناسب جهت رجشمار 46..
200,000 تومان
بقچه چله پنبه12  لا درجه 1
مناسب 46..
240,000 تومان
پود کلفت یا القاج پنبه 30 لا (نمره 20)  گرمی
جهت رجشمار 32-35..
45 تومان
پود کلفت یا القاج پنبه 14 لا(نمره 20) گرمی
جهت رجشمار 60-65..
47 تومان
پود  پنبه 24 لا درجه 1 نمره 10 گرمی
مناسب جهت رجشمار 30-32..
66 تومان
دوک پود نازک
..
10,000 تومان
پود کلفت یا القاج پنبه 16 لا نمره 10 گرمی
جهت رجشمار 35..
66 تومان
پود کلفت یا القاج پنبه 28 لا گرمی نمره 20
جهت رجشمار 46..
66 تومان
 چله پنبه15 لا درجه 1 گرمی
جهت رجشمار42-45..
39 تومان
چله ابریشم 5 ستاره کیلویی
چله ابریشم 39 لا پنج ستاره طبیعی..
0 تومان
پود کلفت یا القاج پنبه 24 لا گرمی نمره 20
45..
66,000 تومان
 پود کلفت یا القاج پنبه 16 لا (نمره 20) گرمی
جهت رجشمار 50..
44 تومان
چله ابریشم 60 لای 5 ستاره گرمی مناسب رج 32
چله ابریشم 60 لا پنج ستاره طبیعی مناسب رج 32..
0 تومان
پود کلفت یا القاج پنبه 18 لا (نمره 20) گرمی
جهت رجشمار 53-55..
88 تومان
القاج یا پود زیرو رو پنبه ای 20لا نمره10( گرمی)
جهت رجشمار 32..
44 تومان
چله ابریشم 48لای 5 ستاره گرمی مناسب رج 38
چله ابریشم 48لا پنج ستاره طبیعی مناسب رج 38..
0 تومان
پود کلفت یا القاج پنبه 18 لا (نمره 10) گرمی
جهت رجشمار32..
58 تومان
چله ابریشم 5 ستاره گرمی
چله ابریشم 39 لا پنج ستاره طبیعی..
0 تومان
پود کلفت یا القاج پنبه 22 لا گرمی
مناسب جهت رجشمار 50..
82 تومان
پود کلفت یا القاج پنبه 26 لا گرمی
جهت رجشمار 46..
63,000 تومان