قسمت چهارم : نمره دنیر

قسمت چهارم : نمره دنیر

قسمت چهارم : نمره دنیر

قسمت چهارم : نمره دنیر

نمره دنیر برخلاف نمره های متریک ،فرانسوی و انگلیسی از مدلهای نمره گذاری در سیستم مستقیم است که هرچه نخ نمره بالاتری داشته باشد از ضخامت بیشتری برخوردار خواهد بود .

نمره دنیر معمولا برای الیاف و نخ ابریشمی اعم از بافت ،چله و پود قالی بکار میرود ، مثلا نخ خامی که برای آماده سازی چله ابریشمی ابریشمی بکار می رود دارای نمره 60 یا 40 دنیر است چند لاشده و برای رجشمارهای مختلف فرش مورد استفاده قرار می گیرد .طول نخ برای محاسبه نمره دنیر برحسب متر و وزن آن برحسب گرم و ضریب ثابت آن عدد 9000 است.

تعریف نمره دنیر:نمره دنیر یک نخ عبارت است از وزن 9000 متر از نخی برحسب گرم .برای محاسبه نمره دنیر یک نخ وزن طول مشخصی از یک نخ را تقسیم بر طول آن نموده سپس در عدد 9000 ضرب می نماییم

مثال : مطلوب است نمره دنیر نخی که 4000 متر آن 40 گرم وزن دارد

نمره دنیر نخ 16.8=9000*4000/40=نمره دنیر

مثال 2: مطلوب است محاسبه نمره دنیر نخی که نمره متریک آن 100 است

نمره دنیر نخ 90=9000*1/100=نمره دنیر

عبدالله احراری