ابرش دار نمودن خامه قالی

ابرش دار نمودن خامه قالی

ابرش دار نمودن خامه قالی

ابرش دار نمودن خامه قالی

ایجاد تغییرات بسیار زیاد دربک شید رنگی را ابرش دار نمودن آن گویند.برخی از دستبافته ها همانند گبه زیبایی و جلوه هر چه بیشتر خود را از ابرش دار نمودن خامه قالی توسط رنگرز میگیرند .

در واقع هر چه بیشتر رنگرز بتواند خامه قالی را رگه دار نماید و طیفی از رنگها را در سطح گبه ایجاد نماید ارزش افزوده گبه بیشتر می شود.برای ابرش دار نمودن خامه قالی رنگرزان از تکنیکهای مختلفی بهره میگیرند ولی رایجترین راه ابرش دار نمودن خامه قالی زدن گرههای ممتد کلاف در هنگام رنگرزی است،البته این گرهها نباید بگونه ای باشد که رنگ اصلا" به آن قسمت کلاف نرسد،استفاده از پشم های متنوع برای تهیه خامه باعث عمیق تر شدن ابرش خامه و زیباتر شدن آن میگردد.خامه ابرش دار را با محلول صابون یک گرم در لیتر و در دمای 40 درجه بمدت نیم ساعت شستشو دهید تا هم ثبات رنگی آن افزایش یابد و هم جلوه رنگی آن!

عبدالله احراری